FAQ

FAQ (często zadawane pytania) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie Państwu pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. W przypadku gdy Państwa pytanie nie znalazło się na liście prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Z troski o najmłodszych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najważniejsze pytania dotyczące naszych zajęć i udzielić Państwu wyczerpujących i niezbędnych odpowiedzi.

ZAPISY ORAZ KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Jak można zapisać się do programu Siatkarskich Przedszkoli i Szkółek – Legia Volleyball Schools?
Zapisów do programu dokonujemy za pomocą systemu strefy opiekuna na podstronie danego ośrodka partnerskiego (lista ośrodków - kliknij)

2. Jaki jest koszt uczestnictwa w programie?
Po zapisaniu się do programu należy uiścić opłatę wpisową w wysokości już od 150 zł. Dzięki niej, każdy z uczestników otrzyma m.in. profesjonalny sprzęt treningowy w barwach Legii Warszawa i gwarancję uczestnictwa w programie.
Koszt uczestnictwa w treningach zależy od lokalizacji (lista ośrodków - kliknij) i jest pobierany za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć (płatne do piątego dnia każdego miesiąca). UWAGA: opłata wpisowa nie jest równoznaczna opłacie za pierwszy miesiąc.

3.  Do kogo skierowany jest program Siatkarskich Przedszkoli i Szkółek Legii Warszawa?
Zajęcia skierowane są do dziewczynek i chłopców w wieku od trzeciego do jedeneastego roku życia.

4. Czy do programu można dołączyć w każdej chwili?
Tak, jeżeli w wybranym ośrodku są jeszcze wolne miejsca. O wolnych miejscach można dowiadywać się drogą mailową  lub logując się do systemu strefy opiekuna na stronie (lista ośrodków- kliknij).

5. Czy w przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc w danym ośrodku, istnieje lista rezerwowa, na którą można zapisać dziecko?
Tak, w sytuacji braku wolnych miejsc w danym ośrodku Uczestnik automatycznie jest  wciągany na listę rezerwową gdzie oczekuje na zwolnienie się miejsc w danym ośrodku.

6. Czy w przypadku zapisania dziecka na listę rezerwową trzeba od razu uiszczać wszystkie opłaty?
Nie ma takiej potrzeby. Pierwsza opłata pobierana jest dopiero w momencie, kiedy dziecko zostaje zakwalifikowane do programu, o czym poinformujemy drogą mailową.

7. W jaki sposób można się dowiedzieć, czy zwolniło się miejsce w danym ośrodku?
By otrzymać potrzebne informacje prosimy o kontakt drogą mailową.

8. Czy można zapisać do programu więcej niż jedno dziecko?
Tak, zgodnie z regulaminem istnieje możliwość zapisania do programu dowolnej liczby dzieci.

9. Czy istnieją zniżki w przypadku zapisania do programu więcej niż jednego dziecka?
Na ten moment regulamin programu nie przewiduje zniżek w takiej sytuacji.

10. Czy do uczestnictwa w programie są potrzebne dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka?
Przed zapisaniem się do programu należy wypełnić oświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka i zostawić je w sekretariacie Akademii, bądź dostarczyć trenerom na pierwsze zajęcia.

11. Czy dziecko, które ukończyło jedenaście lat może wziąć udział w programie?
Po ukończeniu jedenastego roku życia udział dziecka w programie SIatkarskich przedszkoli i szkółek kończy się z upływem aktualnego sezonu (czerwiec - wrzesień następnego roku). Legia Warszawa zaproponuje dziecku inną aktywność w tamach projektu, o której opiekun zostanie poinformowany.

12. Co się dzieje z dzieckiem, które w trakcie danego sezonu ukończy jedenaście lat?
Jeżeli dziecko w trakcie trwania sezonu ukończy jedenaście lat, będzie go mogło dokończyć. Następnie, po ukończeniu sezonu, Legia Warszawa zaproponuje dziecku inną aktywność, o której opiekun zostanie poinformowany.

13. Kiedy można zrezygnować z zajęć?
Z zajęć można zrezygnować  w dowolnym momencie sezonu. Zgodnie z regulaminem obowiązuje  jednomiesięczny okres wypowiedzenia. O rezygnacji należy poinformować pisemnie na adres mailowy  info@legiavolleyschools.pl.

14. Czy podczas miesięcznego okresu wypowiedzenia można uczestniczyć w zajęciach?
Podczas okresu wypowiedzenia dziecko może w pełni korzystać z zajęć i aktywności prowadzonych przez Legię Warszawa w ramach programu Legia Volley Schools.

15. W jakich miesiącach odbywają się zajęcia?
Sezon zaczyna się na początku września aktualnego roku i trwa do końca czerwca kolejnego roku. Po przerwie letniej, dziecko jest automatycznie przepisywane na kolejny sezon zajęć. W trakcie miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień) zajęcia Siatkarskich Przedszkoli i Szkółek nie są prowadzone. Dzieci mogą w tym czasie skorzystać z innych aktywności proponowanych przez Legię Warszawa m.in. obozów sportowych. Więcej informacji: http://www.legiavolleyschools.pl/

16. Czy istnieje możliwość przyjścia na zajęcia próbne przed zapisaniem się?
Nie, na ten moment nie przewidujemy takiej możliwości.

17. Czy korzystający z zajęć Legia VolleySchools mogą liczyć na jakieś niespodzianki lub upominki?
Tak, uczestnicy mogą liczyć na cyklicznie rozdawane bilety na mecze oraz gadżety Legii Warsawa. Istnieje też możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych Legii Warszawa. Ponadto, dzięki specjalnej ofercie przygotowanej przez Sklep Kibica Legii Warszawa można skorzystać z nadruku imienia lub nazwiska dziecka na koszulce. W trakcie zajęć proponujemy także szereg innych upominków i niespodzianek.

18. Czy jeżeli po przerwie wakacyjnej dziecko nie będzie dalej brało udziału w zajęciach, należy o tym poinformować organizatora?
Tak, zgodnie z regulaminem należy o tym poinformować w formie pisemnej na adres mailowy.

TERMINY I LOKALIZACJA ZAJĘĆ
1. W jakich terminach i gdzie odbywają się zajęcia?
Każdy z uczestników może wybrać jeden ośrodek, w którym będzie uczęszczał na zajęcia. W każdym z nich zajęcia odbywają się średnio 4. razy w miesiącu (lista ośrodków- kliknij).
UWAGA: Każdy z uczestników może trenować w więcej niż jednym ośrodku. Prośbę taką rozpatrujemy indywidualnie po zgłoszeniu w formie pisemnej na adres info@legiavolleyschools.pl. Za uczestnictwo w zajęciach w drugim ośrodku obowiązuje dodatkowa, pełna opłata miesięczna.

2. Jeżeli dni lub godziny treningów ulegną zmianie lub zostaną odwołane, to gdzie będzie można znaleźć informacje na ten temat?
O tego typy sytuacjach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową lub sms.

3. Czy odwołane zajęcia będą odpracowywane?
Tak, odwołane zajęcia będą odpracowywane w innym, dogodnym terminie o ile średnia liczba dostarczanych zajęć spadnie poniżej 4. w miesiącu. W takiej sytuacji proponujemy także uczestnictwo w zajęciach w formie online.

4. Czy w przyszłości będą otwierane kolejne ośrodki w innych miastach?
Tak, planujemy otwieranie nowych ośrodków. Informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych http://www.legiavolleyschools.pl oraz na naszych kontach na Facebooku i Twitterze.

6. Czy zajęcia odbywają się również zimą?
Tak, zajęcia w każdym ośrodku są zajęciami całorocznymi. 

7. Czym skutkuje nieobecność na zajęciach?
W wyniku nieobecności dziecko nie skorzysta z treningu w danym terminie.

8. Czy nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwiać?
Nie, nie ma takiej potrzeby.

9. Czy w przypadku choroby dziecka i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, można je wypisać w trakcie trwania sezonu?
Tak, istnieje taka możliwość. Wypisanie się z zajęć następuje z miesięcznym wypowiedzeniem, a zgodnie z regulaminem o rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą pisemną na adres mailowy .


10. Czy po okresie przerwy wakacyjnej dzieci uczestniczące w programie muszą się zapisywać na nowy sezon czy zostają automatycznie przepisane na kolejny?
Dzieci są przepisywane automatycznie na kolejny sezon. Nie wymaga to nowej rejestracji ani wnoszenia po raz kolejny opłaty wpisowej.

11. Skąd można pobrać niezbędne dokumenty dotyczące programu?
Wszystkie materiały dotyczące projektu znajdują się na naszej stronie internetowej, zachęcamy także do śledzenia naszych profili na Facebooku i Instagramie.

GRUPY ZAJĘCIOWE i TRENERZY
1. Jak liczne są grupy treningowe?
W jednej grupie trenuje maksymalnie piętnaścioro dzieci.

2. W jaki sposób dzieci przydzielane są do grup?  
Podczas treningów dzieci zostaną podzielone na grupy, a podział dokonywany jest na podstawie roku urodzenia dziecka.

3. Czy istnieje podział na treningi dla chłopców i dziewczynek?
Nie, wszystkie dzieci, bez względu na płeć, mają możliwość trenowania razem.

4.  Ilu trenerów będzie uczestniczyło w zajęciach?
Do jednej grupy (maksymalnie 15. dzieci) przydzielony jest minimum 1. trener – nad całością zajęć czuwa dodatkowo koordynator.

5. Kto układa program treningowy zajęć?
Autorski program treningowy dla najmłodszych jest opracowywany przez sztab trenerski Akademii Siatkarskiej Legii Warszawa.

6.  Na jakie elementy trenerzy będą kładli największy nacisk podczas zajęć?
Nadrzędnymi celami zajęć w „Siatkarskich Przedszkolach i Szkółkach Legii” jest: nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku;  wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw; kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi; danie poczucia dzieciom przynależności w rodziny Legii Warszawa; propagowanie zdrowego trybu życia i oraz wzmacnianie relacji między opiekunami i dziećmi z wykorzystaniem zabaw i gier z elementami siatkówki.

7. Jakie są kompetencje kadry trenerskiej, która będzie się zajmowała dziećmi?
Trenerzy prowadzący zajęcia mają szerokie doświadczenia w pracy z dziećmi oraz przed podjęciem się pracy w projekcie przechodzą szkolenia teoretyczno-praktyczne. Posiadają też wykształcenie pedagogiczne lub wczesnoszkolne.

8. Czy będą organizowane spotkania dla opiekunów w celu omówienia postępów dziecka?
Raz w miesiącu zajęcia odbywają się czynnym udziałem opiekunów na boisku. Ponadto, rodzice mają możliwość obserwowania wszystkich zajęć oraz konsultacji z koordynatorem.


9. Jaki będzie zakres nauki angielskiego podczas zajęć?
Dzieci będą uczone głównie podstawowych komend boiskowych, niezbędnych do prawidłowej komunikacji na placu gry.

KWESTIE ZDROWOTNE
1. Czy w przypadku zmian stanu zdrowia dziecka w trakcie sezony należy o tym informować trenerów?
Tak, o wszystkim należy informować pisemnie drogą mailową  lub dostarczyć trenerom ponownie uzupełnione oświadczenie medyczne.

2.  Gdzie należy dostarczyć wypełnione oświadczenie medyczne?
Oświadczenie należy dostarczyć do trenerów prowadzących przed rozpoczęciem zajęć. Oświadczenie medyczne musi zostać dostarczone najpóźniej na pierwsze zajęcia.

3. Czy cena obejmuje ubezpieczenie w trakcie zajęć?
Tak, cena obejmuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w wysokości 10 000 złotych na jednego uczestnika.

SPRZĘT SPORTOWY
1. Kiedy i gdzie można odebrać sprzęt treningowy?
Po rejestracji i wniesieniu odpowiednich opłat (wpisowego oraz za pierwszy miesiąc zajęć) zestaw sprzętu firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka, spodenki) można odebrać od koordynatora po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2. Czy za sprzęt trzeba dodatkowo zapłacić?
Nie, za zestaw sprzętu treningowego firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka, spodenki) nie trzeba dodatkowo płacić. Opłata wpisowa gwarantuje otrzymanie na własność sprzętu piłkarskiego dla dziecka.

3. Czy sprzęt należy zwrócić po zakończeniu sezonu?
Po uiszczeniu opłaty i odbiorze, otrzymany sprzęt staje się Państwa własnością. Nie trzeba go zwracać po zakończeniu sezonu.

4. Czy można dokupić strój, jeżeli dziecko z niego wyrośnie?
Tak, dodatkowy sprzęt będzie można dokupić bezpośrednio po zalogowaniu do Panelu Opiekuna http://panel.legiavolleyschools.pl/ w zakładce Sklep Legia Volley Schools.

5. Czy można personalizować strój treningowy?
Tak, istnieje taka możliwość. Dzięki specjalnej ofercie przygotowanej przez Sklep Kibica Legii Warszawa można skorzystać z nadruku imienia lub nazwiska dziecka na otrzymanej koszulce.

POTRZEBNE LINKI:

STRONA INTERNETOWA LEGIA VOLLEY SCHOOLS: http://legiavolleyschools.pl/
PROFIL LEGIA SOCCER SCHOOLS NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/LegiaVolleySchools
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/LegiaVolley

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA VOLLEY SCHOOLS
Legia Volley Schools

Liczba zawodników: 100

Liczba lokalizacji: 5

Liczba drużyn: 10

zobacz całą mapę
Legia Volley Schools na Youtube
Legia Volley Schools na Instagramie